Högre bidragsbeloppet

Beslut 2016-12-12/Dnr.2016-03729

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Fråga om den studerande omfattas av ett utbildningskontrakt i anslutning till studiestarten.

Dokument: 2016-03729

Publicerad: 2016-12-19


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03172

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den studerande som till följd av sin funktionsnedsättning varit förhindrad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2014-03172.pdf (16911)kB

Publicerad: 2014-11-10 10:33


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01531

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Fråga om inskriven i garanti i anslutning till studiernas början.

Dokument: 2013-01531.pdf (83111)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:42


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05087

En förutsättning för det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år är att tidigare gymnasiestudier avbrutits senast vid en viss tidpunkt. Den som kvarstod som inskriven vid gymnasieskolan uppfyller inte detta villkor.

Dokument: 2012-05087.pdf (79766)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:50

Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-04479

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den som på grund av föräldraledighet inte varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2012-04479.pdf (14312)kB

Publicerad: 2012-10-26 10:47


Beslut 2011-03-14/Dnr.2011-00874

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den som redan har en gymnasieutbildning kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2011-00874.pdf (14476)kB

Publicerad: 2011-03-25 13:02