Studiemedel

Studerande på komvux, folkhögskola eller gymnasienivå kan efter ansökan få studiemedel från och med hösten det år den studerande fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel som beviljas beror på om man studerar på heltid eller deltid och hur många veckor studierna avser.

Klicka vidare så ser du hela menyn

 

Tillbaka