Utlandsstudier Övrigt

Beslut 2021-04-27/Dnr.2021-00871

Fråga om synnerliga skäl att bevilja studiemedel för distansstudier vid läroanstalter utanför EES och Schweiz, i aktuellt fall Storbritannien.

Dokument: 2021-00871

Publicerad: 2021-06-01


Beslut 2020-10-14/Dnr.2020-03391

Fråga om det schweiziska stipendieprogrammet SEMP är en sådan form av studiefinansiering som utgör hinder mot beviljning av studiemedel.

Dokument: 2020-03391

Publicerad: 2020-11-19


Beslut 2019-03-25/Dnr.2019-00152

Fråga om antagning.

Dokument: 2019-00152

Publicerad: 2019-04-12


Beslut 2016-05-23/Dnr.2016-00841

Studietakt vid lärosäten som tillämpar studiepoängsystemet European Credit Transfer System (ECTS).

Dokument: 2016-00841

Publicerad: 2016-10-05


Beslut 2016-04-11/Dnr.2016-00359

Fråga om särskilda skäl att utbetala hela det ordinarie studiemedelsbeloppet i förskott vid utlandsstudier.

Dokument: 2016-00359

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2016-04-11/Dnr.2016-00276

Fråga om särskilda skäl att utbetala ordinarie studiemedel i förskott vid utlandsstudier.

Dokument: 2016-00276

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2016-04-11/Dnr.2016-00116

Fråga om särskilda skäl att utbetala ordinarie studiemedel i förskott vid utlandsstudier.

Dokument: 2016-00116

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2016-04-11/Dnr.2015-04634

Fråga om synnerliga skäl att bevilja studiemedel för distansstudier vid läroanstalter utanför EES och Schweiz.

Dokument: 2015-04634

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2015-09-07/Dnr.2015-02602

Fråga om särskilda skäl att utbetala ordinarie studiemedel i förskott vid utlandsstudier.

Dokument: 2015-02602.pdf (88238)kB

Publicerad: 2015-09-21 11:07


Beslut 2015-09-07/Dnr.2015-02258

För språkkurser på gymnasial nivå får studiemedel lämnas tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Dokument: 2015-02258.pdf (109475)kB

Publicerad: 2015-09-21 10:10


Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-01757

Fråga om särskilda skäl att bevilja studiemedel för deltidsstudier som bedrivs parallellt på program i Sverige och inom ramen för ett utbytesprogram i land utanför EES/Schweiz.Dokument: 2014-01757.pdf (81205)kB

Publicerad: 2014-08-27 15:02


Beslut 2013-10-14/Dnr.2013-03139

Vid studier utomlands är den motsvarande eller jämförbara utbildningens placering i bilagan till studiestödsförordningen avgörande för vilka regler för utbildningsnivå m.m. som ska gälla för den utländska utbildningen. Jämförbar utbildning i Sverige anges i avdelning A1 i bilagan till studiestödsförordningen.

Dokument: 2013-03139.pdf

Publicerad: 2013-10-28 13:18


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01809

Beräkning av studietid i ett land där kalenderveckan börjar med en söndag.

Dokument: 2013-01809.pdf (79937)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:31


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-00798

Studier på halvtid i land utanför EES och Schweiz är inte studiestödsberättigande. Detta gäller även om den studerande bedriver studier i Sverige.

Dokument: 2013-00798.pdf (86258)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:27


Beslut 2012-01-30/Dnr.2011-06147

När en tredjelandsmedborgare blir svensk medborgare kan studiemedel beviljas för pågående utlandsstudier, dock inte retroaktivt.

Dokument: 2011-06147.pdf (14752)kB

Publicerad: 2012-02-10 15:21


Beslut 2011-12-12/Dnr.2011-05176

Vid studier utomlands är den motsvarande eller jämförbara utbildningens placering i bilagan till studiestödsförordningen avgörande för vilka regler för utbildningsnivå m.m. som ska gälla för den utländska utbildningen. Den svenska motsvarigheten är den basårsutbildning som ges vid universitet och högskolor. För dessa gäller inte någon nedre åldersgräns trots att det är gymnasiestudier.

Dokument: 2011-05176.pdf (17213)kB

Publicerad: 2011-12-21 15:07

Tillbaka