Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning.

 

Beslut 2018-04-16/Dnr.2018-00721
Fråga om rätt till studiestartsstöd för en högre studietakt än den faktiska.

Dokument: 2018-00721.pdf

Publicerad: 2018-07-05


Beslut 2018-02-19/Dnr.2017-04028
Fråga om den sökande har fått studiestöd inom de senaste tre åren före starten av den tidsperiod som studiestartsstödet avser.

Dokument: 2017-04028.pdf

Publicerad: 2018-07-05


Beslut 2017-10-23/Dnr.2017-03149
Fråga om den sökande uppfyller villkoren för att kunna beviljas studiestartsstöd.
Dokument: 2017-03149.pdf

Publicerad: 2018-01-25


Beslut 2017-10-23/Dnr.2017-03130
Fråga om den sökande varit arbetslös.
Dokument: 2017-03130.pdf

Publicerad: 2018-01-25