Omställningsstudiestöd

Beslut 2022-12-07/Dnr.2022-04458

Fråga om lagen om omställningsstudiestöd ska tillämpas för studier kortare än 80 veckor påbörjade före den 1 januari 2023.

Dokument: 2022-04458

Publicerad: 2022-12-22


Beslut 2022-12-07/Dnr.2022-04395

Fråga om aspirantutbildning ska räknas in i utbildningens längd.

Dokument: 2022-04395

Publicerad: 2022-12-22


Beslut 2022-12-07/Dnr.2022-04394

Fråga om omställningsstudiestöd kan lämnas för en studerande som är under 40 år och ska studera på en längre utbildning.

Dokument: 2022-04394

Publicerad: 2022-12-22