Nyheter

AKTUELLA HANDLÄGGNINGSTIDER

 

Handläggningsordningen för ärenden är att de avgörs i den ordning de kommer in till Överklagandenämnden.

Nämndens målsättning är att ärenden rörande beviljning av studiemedel (exempelvis ärenden om studieresultat eller antal veckor med studiemedel), ska avgöras på cirka fyra veckor.

När det gäller ärenden om återkrav av studiemedel är målsättningen att dessa ska avgöras på cirka nio veckor.

Pga. ärendenas komplexitet kan inte alltid dess målsättningar hållas och handläggningstiderna kan därför variera.

Av: Bengt Johnsson
Publicerad: 2015-09-15 14:10
Uppdaterad: 2016-01-12 09:50