Lärlingsersättning

Lärlingsersättning är ett bidrag för måltider och resor som du kan få när du är lärling på en arbetsplats. För att kunna få bidraget måste du uppfylla ett antal krav:
  • Gå på en gymnasial lärlingsutbildning.
  • Rätt till studiehjälp.
  • Har ett utbildningskontrakt.
  • Studera på heltid.
  • Under 20 år.

Lärlingsersättning övrigt

 

 

Tillbaka