Ej anhörig till unionsmedborgare

Beslut 2014-06-02/Dnr. 2014-01425

Fråga om rätten till studiemedel för EES-medborgare som inte längre har permanent uppehållsrätt.

Dokument: 2014-01425.pdf (85219)kB

Publicerad: 2014-06-19 16:28


Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-05799

Prövning av om det finns särskilda skäl att bortse från kravet på permanent uppehållstillstånd sker genom en vägning av omständigheter som talar för ett undantag och omständigheter som talar mot ett undantag.

Dokument: 2012-05799.pdf (79700)kB

Publicerad: 2013-02-08 13:05


Beslut 2007-11-12/Dnr.2007-03942

Det här fallet rör en tredjelandsmedborgare som saknar permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den studerande har varit bosatt och studerat i Sverige en längre tid, men nämnden bedömde att det inte fanns särskilda skäl att bevilja svenskt studiestöd.

Dokument: 2007-03942.pdf (14339)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:54


Beslut 2007-11-12/Dnr.2007-03787

Det krävs särskilda skäl för att en tredjelandsmedborgare som inte har permanent uppehållstillstånd ska beviljas svenskt studiestöd. I det här fallet har den sökande vistats i Sverige i många år, men beviljas inte studiehjälp.

Dokument: 2007-03787.pdf (15140)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:50


Tillbaka