Brexit

Beslut 2021-06-09/Dnr. 2021-01985

Fråga om när anmälan som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen bör ske, för att sökande ska behålla ställning som migrerande arbetstagare.

Dokument: 2021-01985

Publicerad: 2021-06-28


Beslut 2021-04-27/Dnr.2021-00871

Fråga om synnerliga skäl att bevilja studiemedel för distansstudier vid läroanstalter utanför EES och Schweiz, i aktuellt fall Storbritannien.

Dokument: 2021-00871

Publicerad: 2021-06-01


Beslut 2021-03-10/Dnr.2021-00038

Prövning av utländsk medborgares rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige. Konsekvens av brexit för utländsk medborgare som tidigare haft uppehållsrätt i Sverige.

Dokument: 2021-00038

Publicerad: 2021-06-01