Bosättningskrav vid utlandsstudier

Beslut 2015-12-07/Dnr.2015-01305

Fråga om rätt till svenskt studiemedel, för distansstudier inom EU, enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler.

Dokument: 2015-01305.pdf (122489)kB

Publicerad: 2015-12-23 10:52


 

Beslut 2015-01-26/Dnr.2014-04175

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-04175.pdf (92994)kB

Publicerad: 2015-02-13 13:56


 

Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02466

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2014-02466.pdf (92905)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:30


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00390

Fråga om rätt till svenskt studiemedel, för studier utanför EU, enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.Dokument: 2014-00390.pdf (90180)kB

Publicerad: 2014-05-13 08:52


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00350

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.Dokument: 2014-00350.pdf (90445)kB

Publicerad: 2014-05-13 08:47


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00181

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-00181.pdf (86339)kB

Publicerad: 2014-05-12 15:15


Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04931

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2013-04931.pdf (85227)kB

Publicerad: 2014-03-21 10:13


Beslut 2014-01-27/Dnr. 2013-04568

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-04568.pdf (84849)kB

Publicerad: 2014-02-12 08:18


Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-01403

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-01403.pdf (85450)kB

Publicerad: 2013-09-05 14:44


Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-01127

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-01127.pdf (86074)kB

Publicerad: 2013-09-05 14:40


Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-00412

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-00412.pdf (85989)kB

Publicerad: 2013-09-05 14:36


Beslut 2009-03-16/Dnr.2009-00478

I det här fallet bedömde nämnden att en gymnasieelev som varit inackorderad utomlands hade sin egentliga hemvist hos föräldrarna i Sverige. Därigenom uppfyllde den studerande kravet på sammanhängande bosättning i Sverige.

Dokument: 2009-00478.pdf (15126)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:20


Beslut 2010-02-01/Dnr.2009-04684

Den som på grund av säsongsarbete vistas regelbundet utomlands kan ändå anses vara bosatt i Sverige. En förutsättning är att han eller hon inte har starkare anknytning till något annat land än till Sverige.

Dokument: 2009-04684.pdf (16060)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:20


Beslut 2008-12-08/Dnr.2008-03907

Det krävs synnerliga skäl för att en sökande ska kunna bli beviljad studiemedel för studier utomlands om bosättningskravet inte är uppfyllt. I det här fallet saknas sådana synnerliga skäl.

Dokument: 2008-03907.pdf (16275)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:18


Beslut 2007-01-22/Dnr.2006-04696

Det krävs synnerliga skäl för att en sökande ska kunna bli beviljad studiemedel för studier utomlands om bosättningskravet inte är uppfyllt. I det här fallet saknas sådana synnerliga skäl.

Dokument: 2006-04696.pdf (16976)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:18


Beslut 2006-11-13/Dnr.2006-03452

I det här fallet uppfyller inte den sökande bosättningskravet och har därför blivit nekad studiemedel för studier utomlands. För att CSN ska kunna göra undantag från bosättningskravet måste det finnas synnerliga skäl. Här saknas sådana synnerliga skäl.

Dokument: 2006-03452.pdf (17259)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


Beslut 2006-07-31/Dnr.2006-02470

Det krävs att det finns synnerliga skäl för att en studerande som inte uppfyller bosättningskravet ska kunna bli beviljad studiemedel vid utlandsstudier.

Dokument: 2006-02470.pdf (17336)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


Beslut 2006-05-29/Dnr.2006-01473

Det krävs att det finns synnerliga skäl för att en studerande som inte uppfyller bosättningskravet ska kunna bli beviljad studiemedel vid utlandsstudier.

Dokument: 2006-01473.pdf (19626)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


Beslut 2006-03-20/Dnr.2006-00221

Det krävs att det finns synnerliga skäl för att en studerande som inte uppfyller bosättningskravet ska kunna bli beviljad studiemedel vid utlandsstudier.

Dokument: 2006-00221.pdf (20215)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17