Utlandsstudier

Beslut 2011-03-14/Dnr. 2011-01112

Särskilda skäl att lämna studiehjälp trots att studierna är kortare än tre månader. Studier inom EU.

Dokument: 2011-01112.pdf (16955)kB

Publicerad: 2011-03-30 15:19


Beslut 2011-03-14/ Dnr. 2010-06794

Studiehjälp för studier i Kenya.

Dokument: 2010-06794.pdf (16971)kB

Publicerad: 2011-03-30 15:15


Beslut 2010-09-20/Dnr.2010-02944

Rätt till studiehjälp för utlandsstudier när föräldrarna enligt EU-rätten ska anses vara bosatta i Sverige.

Dokument: 2010-02944.pdf (17375)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:43


Beslut 2009-08-10/Dnr.2009-02022

Studiebidrag för en gymnasieförberedande språkkurs utomlands. Jämförelse ska ske med motsvarande utbildning i Sverige

Dokument: 2009-02022.pdf (14749)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


Tillbaka