Villkor om förvärvsarbete

Beslut 2023-05-03/Dnr.2023-00578

Fråga om etableringsvillkor och från vilken tid ramtiden börjar räknas ifrån.

Dokument: 2023-00578

Publicerad: 2023-05-23


Beslut 2023-03-23/Dnr.2023-00581

Fråga om aktualitetskravet är uppfyllt.

Dokument: 2023-00581

Publicerad: 2023-04-18


Beslut 2023-03-23/Dnr.2023-00629

Fråga om arbete i Australien kan beaktas vid beräkningen av om kravet på etablering på arbetsmarknaden är uppfyllt.

Dokument: 2023-00629

Publicerad: 2023-04-04


Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-04907

Fråga om kravet på etablering på arbetsmarknaden 96 månader inom en ramtid om 14 år är uppfyllt.

Dokument: 2022-04907

Publicerad: 2023-03-21


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04830

Fråga om aktualiseringsvillkoret är uppfyllt då den studerande haft perioder med sjukpenning, föräldrapenning och rehabiliteringsersättning.

Dokument: 2022-04830

Publicerad: 2023-02-06