Ikraftträdande

Beslut 2023-05-03/Dnr.2022-05176

Fråga om när studierna påbörjades.

Dokument: 2022-05176

Publicerad: 2023-05-23


Beslut 2022-12-07/Dnr.2022-04458

Fråga om lagen om omställningsstudiestöd ska tillämpas för studier kortare än 80 veckor påbörjade före den 1 januari 2023.

Dokument: 2022-04458

Publicerad: 2022-12-22