Lättläst

Överklagandenämnden för studiestöd är en statlig myndighet.

Om du inte är nöjd med ett beslut från Centrala studiestödsnämnden, CSN, kan du överklaga beslutet hos CSN. Sedan bestämmer vi på Överklagandenämnden om du har rätt eller om CSN har rätt.

Här på vår webbplats berättar vi om vårt arbete. Du får veta vilka beslut som du kan överklaga och hur du gör när du ska överklaga. Du kan också läsa om en del av våra beslut och du får veta hur du kontaktar oss.

Vårt kontor ligger i Härnösand. Här arbetar ungefär 20 personer. Vi arbetar med att fatta beslut om överklaganden av CSN:s beslut som handlar om studielån och studiehjälp.

Alla personer som inte är nöjda med ett beslut från CSN kan överklaga beslutet. När vi har fattat ett beslut så går det inte att överklaga beslutet fler gånger.

 

Vem får överklaga?

Du kan överklaga beslut från CSN om du inte är nöjd med CSN:s beslut. Det är bara du själv som kan överklaga beslutet. Om du inte är myndig kan dina föräldrar överklaga.

Du kan inte överklaga information som CSN skickar ut innan de fattar ett beslut.

Om beslutet gäller dina vanliga återbetalningar av studielån ska du överklaga hos förvaltningsrätten.

 

Så här överklagar du

Ditt överklagande ska vara skriftligt. Du skriver vilket beslut som du inte är nöjd med och hur du vill att beslutet ändras.

Det här ska också finnas i överklagandet:
· datum för beslutet
· ditt namn
· ditt personnummer
· din adress
· ditt telefonnummer
· ditt mobiltelefonnummer
· din e-postadress.

Skicka också med intyg, betyg eller andra dokument som du tycker är viktiga. Du behöver inte skicka in sådan information som CSN redan har.

Du skickar ditt överklagande till CSN. Ditt överklagande måste ha kommit in till CSN inom tre veckor från att du har fått beslutet från CSN.

Här är adressen:

CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna

När CSN har fått ditt överklagande kommer de först att bestämma om de ska ändra beslutet. Om CSN inte ändrar beslutet skickar de ditt överklagande till oss.

 

Det här händer med ditt överklagande

När vi har fått ditt överklagande från CSN registrerar vi det och en av våra handläggare tar hand om det.

Vi meddelar dig att vi har fått ditt överklagande och berättar hur du kan kontakta oss. Du kan också få ett yttrande från CSN där CSN berättar hur de ser på ditt ärende. Om du vill säga något om CSN:s yttrande ska du skriva ned vad du tycker och skicka det till oss. Du kan skriva brev eller skicka e-post till oss.

Vi fattar ett beslut om ditt överklagande.

Vi skickar beslutet till dig och till CSN.

Om vi tycker att du har rätt måste CSN ändra sitt beslut så att det blir på det sätt som vi har bestämt.