Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS, är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om tilldelning och återkrav av studiestöd.

För myndighetens verksamhet gäller studiestödslagen (1999:1395), studiestödsförordningen (2000:655) samt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

På myndighetens webbplats finns bland annat information om myndigheten, vilka beslut som kan överklagas och hur man överklagar ett beslut. Webbplatsen innehåller även vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden.