Villkor om förvärvsarbete

Beslut 2023-06-14/Dnr.2023-01617

Fråga om tid med aktivitetsstöd kan beaktas vid beräkning av om etableringsvillkoret är uppfyllt.

Dokument: 2023-01617

Publicerad: 2023-06-28


Beslut 2023-06-14/Dnr.2023-01475

Fråga om från vilken tid ramtiden för aktualitetsvillkoret kan beräknas då den studerande anmält sig hos sin omställningsorganisation.

Dokument: 2023-01475

Publicerad: 2023-06-28


Beslut 2023-06-14/Dnr.2023-00826

Fråga om från vilken tidpunkt ramtiden ska beräknas vid studieavbrott.

Dokument: 2023-00826

Publicerad: 2023-06-27


Beslut 2023-06-14/Dnr.2022-05269

Fråga om uppfyllande av kravet på etablering på arbetsmarknaden genom inkomster från näringsverksamhet.

Dokument: 2022-05269

Publicerad: 2023-06-27


Beslut 2023-05-03/Dnr.2023-01128

Fråga om aktualitetsvillkor och från vilken tid ramtiden börjar räknas ifrån.

Dokument: 2023-01128

Publicerad: 2023-06-27


Beslut 2023-05-03/Dnr.2023-00578

Fråga om etableringsvillkor och från vilken tid ramtiden börjar räknas ifrån.

Dokument: 2023-00578

Publicerad: 2023-05-23


Beslut 2023-03-23/Dnr.2023-00581

Fråga om aktualitetskravet är uppfyllt.

Dokument: 2023-00581

Publicerad: 2023-04-18


Beslut 2023-03-23/Dnr.2023-00629

Fråga om arbete i Australien kan beaktas vid beräkningen av om kravet på etablering på arbetsmarknaden är uppfyllt.

Dokument: 2023-00629

Publicerad: 2023-04-04


Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-04907

Fråga om kravet på etablering på arbetsmarknaden 96 månader inom en ramtid om 14 år är uppfyllt.

Dokument: 2022-04907

Publicerad: 2023-03-21


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04830

Fråga om aktualiseringsvillkoret är uppfyllt då den studerande haft perioder med sjukpenning, föräldrapenning och rehabiliteringsersättning.

Dokument: 2022-04830

Publicerad: 2023-02-06