Samordning med andra förmåner

Beslut 2023-06-14/Dnr.2023-01504

Fråga om samordning med andra förmåner, i det här fallet studiemedel.

Dokument: 2023-01504

Publicerad: 2023-06-28


Beslut 2023-05-03/Dnr.2023-01169

Fråga om lön för studier ska samordnas med omställningsstudiestöd och i så fall på vilket sätt.

Dokument: 2023-01169

Publicerad: 2023-05-23


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04677

Fråga om samordning med andra förmåner.

Dokument: 2022-04677

Publicerad: 2023-02-06